משרד הביטחון ומנהלת חרדים

מסלול לוחמים חרדים קורא לך!

אני רוצה להירשם

או חייג: 03-6090-708

לוחמים
למען העתיד

שירות קרבי ומשמעותי
שמירה על אורח חיים חרדי
רכישת ערכים ועיצוב אישיות חזקה
פרק הכשרה לשוק העבודה

גדוד 97
נצח יהודה

חרדים
בצנחנים

תומר
גבעתי

פלגת
הנגב